Dennis Jansen

Iedereen kent het en we hebben er allemaal op bepaalde momenten, in een bepaalde context mee te maken: uitstelgedrag. Nu is soms dingen uitstellen helemaal niet erg. Structureel uitstelgedrag is echter problematischer. Dit artikel biedt meer informatie over de achtergrond van uitstelgedrag en suggereert tevens een aantal oplossingen.

Het gevaar van uitstelgedrag

We zijn vaak geneigd om ons eigen uitstelgedrag weg te lachen. Er zit echter een uiterst serieuze kant aan het uitstellen van dingen. Laten we eens kijken naar hoe uitstelgedrag ons succes en geluk in de weg kan zitten.

 • Ontbreken van succes: als iemand dingen voortdurend blijft uitstellen, dan gaat dit ten koste van bepaalde successen (privé en/of zakelijk). Ongeacht of iemand zich hier bewust van is.

 • Bezorgdheid: veel mensen met uitstelgedrag hebben last van een soort bezorgdheid, gewetensnood, dat ze “niet doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen”. Deze bezorgdheid kan weer overgaan in slapeloosheid, door het vele denken hieraan.

 • Het creëren van een slechte reputatie: we kennen allemaal mensen die we liever niet een bepaalde taak toevertrouwen, omdat ze vaak geen actie ondernemen. Hierdoor worden mensen die uitstellen vaak gepasseerd bij bijvoorbeeld promotie of het toekennen van taken en rollen.

 • Laag zelfvertrouwen: als iemand niet de dingen doet die hij/zij graag zou willen, gaat dit ten koste van hun eigen integriteit en congruentie. Op deze manier kan men een laag zelfbeeld ontwikkelen, wat onze kansen op succes wederom verkleint.


Diverse typen uitstelgedrag

Uitstelgedrag komt op vele manieren tot uiting. Vaak gebruiken we een bepaalde vorm van gedrag (of meerdere vormen). De sleutel voor het aanpakken van uitstelgedrag begint in het herkennen van onze favoriete methode(s). Hieronder zijn een aantal vormen van uitstelgedrag weergegeven. Welke is het meest typerend voor jou?

 • De perfecte voorbereiders: deze groep mensen kunnen simpelweg niet ergens aan beginnen, voordat ze meer onderzoek hebben gedaan, meer info hebben verzameld, meer gelezen hebben, nog een cursus gedaan hebben etc. Ze kunnen zich jaren voorbereiden op een project, zonder van start te gaan, ook al zijn ze dit serieus van plan.

 • De sociale uitstellers: Als deze mensen met iets moeten starten, herinneren ze zich spontaan dat ene familielid wat ze al lang niet hebben gesproken. Of ze gaan per telefoon ineens een goed gesprek voeren met een kennis, mailen hun vrienden etc. Op het werk herken je deze mensen vaak als degenen die vaak van bureau naar bureau lopen om een praatje te maken met collega´s. Je ziet ze vaak telefoneren of ze zijn druk bezig met sm´en, om vooral maar niet aan de slag te hoeven gaan.

 • De opruimers: De opruimer is het type dat vind dat werk van goede kwaliteit, niet tot stand kan komen in een rommelige werkomgeving. Ze zijn volop bezig met opruimen, dingen rechtzetten, opnieuw indelen, schoonmaken, afstoffen etc., waardoor ze niet toekomen aan wat op dat moment echt belangrijk is.

 • De reizigers: Deze personen trekken er letterlijk op uit, om maar onder al hun belangrijke taken uit te komen. Ze kunnen gaan wandelen, rijden of ergens naar op zoek gaan, om maar niet “aan de slag” te hoeven gaan. Ook voelen ze vaak de drang om naar een andere locatie of zelfs ver land te gaan, om zodoende de “veranderingen” te maken waar ze op hun eigen plaats thuis niet toe komen. Hier vinden ze vervolgens hetzelfde als in hun eigen vertrouwde omgeving.

 • De zwervers: Deze mensen leven hun leven erg onbewust, half in een roes en hebben ook vaak geen benul van tijd. Ze komen hun afspraken ook zelden na.

 • De happy helpers: Deze mensen beoefenen de meest subtiele vorm van uitstelgedrag. Ze schuiven hun eigen belangrijke werk aan de kant, om anderen te helpen met hun problemen en aandachtspunten. Dit type gedrag is ook gemakkelijk te verdedigen. Je doet namelijk iets waardevols (voor anderen), waardoor het moeilijk is om hiermee te stoppen. De “happy helpers” vinden het ook moeilijk om nee te zeggen , als ze eenmaal eraan gewend zijn om anderen te helpen.
 • De opstandigen: Deze mensen voelen zich vaak niet goed genoeg en komen daardoor vaak in opstand tegen anderen die dit wel goed kunnen. Ze zeggen vaak dat ze iets gaan doen, maar doen het niet, of vermijden dit gewoon, waardoor anderen zich hieraan gaan ergeren. Hij hoeft zich hier niet altijd bewust van te zijn, maar het is desondanks een zeer sterke vorm van uitstelgedrag.

Wat er achter uitstelgedrag zit

Angst is de meest voorkomende reden waarom we dingen uitstellen en het ondernemen van actie vermijden. Er zijn 10 vormen van angst achter uitstelgedrag, welke niet verbonden zijn aan een specifieke vorm van gedrag zoals hierboven beschreven. Hieronder noemen we de drie meest belangrijke.

 • Angst om de verkeerde keuze te maken: Vaak kunnen we een actie of beslissing uitstellen, omdat we onzeker zijn over onze keuzes en de gevolgen hiervan. Soms komt dit omdat er meerdere positieve uitkomsten mogelijk zijn, maar vaak komt dit door lage zelfacceptatie. We zijn onzeker over de te maken keuze, omdat we onzeker over onszelf zijn.

 • Angst om niet perfect te zijn: We hebben allemaal momenten in ons leven waarop we alles perfect willen hebben. Sommigen zijn meer perfectionistisch dan anderen, en raken verblind door een ideaalbeeld. De realiteit is dat er zelden een perfecte tijd of manier is om dingen te doen. Het is beter om bepaalde tekortkomingen gewoon te accepteren.

 • Angst voor het onbekende: Deze angst is de basis voor negatief denken. We maken ons zorgen dat iets verkeerd zal aflopen en veronderstellen een verschrikkelijke uitkomst. Als we in een situatie komen waarin de uitkomst niet vaststaat, dan houden we vast aan iets negatiefs.

Methodes om uitstelgedrag te overwinnen

 • Stel eerst doelen: Een van de meest simpele manieren om uitstelgedrag te voorkomen is helder denken. Duidelijke keuzes maken over de dingen die je gaat doen is de beste manier om alles weer goed op de rit te krijgen. Baseer de keuzes die je maakt altijd op de door u gestelde doelen. Bijna 97% van alle mensen stelt zichzelf geen doel(en) en zijn dan nog vaak verbaast waarom ze geen noemenswaardige dingen bereiken in hun leven. Stel een duidelijk doel en stem je acties hier op af.

 • Plan je dagelijkse en wekelijkse activiteiten op papier: Veel van onze tijd en energie gaat verloren door slechte planning. Als u slechts 10 minuten van uw dag besteedt aan het plannen van uw activiteiten, dan zult u een groot voordeel hebben op degenen die dit niet doen.

 • Verwijder drukte, rommel en verwarring: Onze fysieke omgeving heeft grote invloed op onze mentale gesteldheid. Als u het altijd druk heeft, dan heeft u waarschijnlijk ook altijd veel om handen. Het gaat hier niet altijd om fysieke dingen, maar ook zaken als relaties, vriendschappen, hobby´s. Neem 1 dingen uit dit alles en zet dit de komende periode op “hold”. Hierdoor creëert u ruimte voor nieuwe dingen. • Neem verantwoordelijkheid: Soms is de enige manier om uitstelgedrag te overwinnen, het nemen van bepaalde verantwoordelijkheden. Door bijvoorbeeld samen met werken met een coach, of met iemand samen te werken aan een project en structureel hierover te rapporteren. Deze verantwoordelijkheid geeft je een extra zetje in de rug, juist wat je op dat moment nodig hebt.

Conclusie

Uitstelgedrag vraagt concrete actie. De oorzaak van uitstelgedrag is echter minstens zo interessant. Ga samen met een coach gericht aan de slag met zowel oorzaak als de oplossing ervan.

De bron van dit artikel is informatie hierover van Daniel Midson-Short van Lifestyle Revolution.


Interesse in een praktische training op maat?

Of bel voor advies: 076 - 541 69 68


Ook interessant: