Dennis Jansen

Het is een bekend verschijnsel: je volgt als bedrijf/afdeling een training, maar na afloop vervallen medewerkers relatief snel weer in oude patronen en gedrag.

Hieronder vind je 5 redenen waarom dit zo is en wat je eraan kunt doen om het optimale rendement uit een training te halen.

Gebrek aan betrokkenheid

Als medewerkers niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de training, is het moeilijk om effectieve resultaten te behalen. Ze nemen dan mentaal niet actief deel aan de training, waardoor er ook geen motivatie is om de materie na afloop toe te passen in de praktijk.

Oplossing:

Besteed vooraf aandacht aan motivatie. Bij al onze communicatie-, verkoop- of managementtrainingen willen we alleen gemotiveerde medewerkers.

In een voorgesprek peilen we deze motivatie daarom goed. Bijvoorbeeld door te vragen of de medewerkers open staan voor de training. En hen vooraf persoonlijk te spreken.

Hiermee voorkom je dat deelnemers met weerstand in een training zitten en demonstratief met hun armen over elkaar iets zeggen als: “Mijn baas wil dat ik naar deze training gaf, maar voor mij hoeft het niet hoor”.

Als we vooraf van meerdere medewerkers dit signaal krijgen, dan is het de vraag of de beoogde training wel écht de oplossing is. En of er niet iets anders speelt. We willen problemen immers bij de bron aanpakken. Want als we werken aan iets wat niet het probleem is, dan krijg je ook geen oplossing.

Waarbij je in het ergste geval een slechte naam krijgt in de markt: “We hebben een training gevolgd bij bureau X, maar dat werkte voor geen meter”.

Zorg dus vooraf voor een goede inventarisatie van de huidige situatie achterhaal de motivatie en het échte probleem voor de gewenste training. 

Onvoldoende follow-up

Een eenmalige training zonder opvolging is vaak onvoldoende om blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen. Gebrek aan follow-up leidt tot het snel vergeten of niet consistent toepassen van de nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden.

Het is daarom essentieel om een goede follow-up te hebben als vervolgstap na de training.

Oplossing:

Plan na de training altijd een aanvullende dag of dagdeel in voor opvolging, na een X periode. Wij adviseren altijd één maand na afloop. Op deze manier hebben deelnemers voldoende tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. En is er vervolgens een goed meetmoment en ruimte voor aanvullende vragen, evaluatie en feedback.

Dit is een belangrijk onderdeel voor het succes van een training. De praktijk begint immers pas na afloop van de training. Op deze manier is een goede opvolging en borging gegarandeerd.

Geen focus op praktische toepassing

Als de training te theoretisch is en niet voldoende gericht is op de praktische toepassing, is het moeilijk om het geleerde toe te passen in je dagelijkse werk.

Oplossing:

Het is daarom belangrijk dat de training praktische en relevante oefeningen en simulaties bevat. Laat deelnemers proactief oefenen met aangereikte kennis en oefen vaardigheden.

Met daarbij de opmerking, dat hierbij ook een van de meest gehate woorden onder deelnemers aan een training om de hoek komt kijken: rollenspellen.

Dit woord heeft vaak een negatieve lading. Waarbij ook wij absoluut geen voorstander zijn van opgevoerde “toneelstukjes” van situaties die in de praktijk doorgaans heel anders gaan. We snappen de irritatie hierover en meest belangrijk: het werkt meestal niet.

Maar linksom of rechtsom willen we toch een beeld krijgen over wat iemand concreet doet in vaardigheden en gedrag. We doen in dat kader dan ook liever gerichte praktijksimulaties. Met een realistische insteek.

Door hier gerichte feedback op te geven, krijgen deelnemers waardevolle info om snel betere resultaten te krijgen. Dit is dan ook de insteek van al onze incompany trainingen. 

Gebrek aan individuele aanpassing

Mensen leren op verschillende manieren en hebben verschillende communicatiestijlen. Een algemene training kan mislukken als je geen rekening houdt met de individuele behoeften en leerstijlen van de deelnemers.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat aangereikte kennis en vaardigheden eenduidig wordt gecommuniceerd en geoefend. En dat iedereen dit op dezelfde manier in zich opneemt en toepast. Wat bijna nooit het geval is. Ieder is en denkt immers anders.

Oplossing:

Het is daarom belangrijk om de training aan te passen aan de specifieke behoeften, persoonlijkheidskenmerken en vaardigheidsniveaus van de deelnemers.

In de uitleg van de materie kan dit bijvoorbeeld tot uiting komen in de mate van abstractieniveau. Zo hebben sommige deelnemers behoefte aan meer details en zullen anderen iets meteen oppakken bij het omschrijven van slechts de hoofdlijnen.

Of heb je te maken met introverte en extraverte deelnemers. Voor beiden is de materie dan hetzelfde, maar de toepassing, tips en feedback zullen dan sterk verschillen.

Daarom werken we in onze trainingen altijd met maximaal 6 deelnemers per groep. Hierdoor is er altijd meer dan voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht.

Geen langetermijnvisie

Nieuwe kennis en vaardigheden zijn geen eenmalige activiteiten, maar moeten voortdurend worden ontwikkeld en onderhouden. Als het bedrijf geen langetermijnvisie heeft op het verbeteren van kennis en vaardigheden en geen voortdurende ondersteuning biedt, is de impact van een training beperkt.

Oplossing:

We werken daarom het liefste met bedrijven met een lange-termijn visie met betrekking tot het onderwerp van de training. Als tegenhanger van de “nog even snel een training doen” training.

Hoe beter de lange termijn visie, hoe beter doorgaans ook de motivatie en hoe groter het commitment.

Een van de dingen die we in dit kader altijd aanmoedigen, is een kick-off of korte introductie van de training door een directeur of verantwoordelijke leidinggevende.

Hierin wordt het doel en belang van de training en ieders rol en inbreng nogmaals benadrukt. En hoe de training past bij de lange termijn doelstelling van het bedrijf. Dit zorgt voor extra betrokkenheid en motivatie onder de deelnemers. 

Conclusie

Het succes van een training is dan ook van de combinatie van factoren hierboven afhankelijk. Bij al onze trainingen staan deze uitgangspunten centraal, om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Bekijk het overzicht van onze trainingen via het menu hierboven. Of neem direct contact met ons op voor een advies op maat.


Interesse in een praktische training op maat?

Of bel voor advies: 076 - 541 69 68


Ook interessant: